Deutsche Besatzung 1939-45 – Publikationen / Quellen

Publikacje i źródła na temat niemieckiej okupacji Chełmna / Veröffentlichungen und Quellen zum Thema deutsche Besatzung (NS-Zeit in Chełmno)


Marian Biskup (red.), Dzieje Chełmna i jego regionu : zarys monograficzny, Toruń 1968 (m. in. Jan Sziling, Dzieje Chełmna i powiatu w okresie okupacji hitlerowskiej) [Link KPBC]

Jochen Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, Kraków 2009

Barbara Bojarska, Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim – wrzesień-grudzień 1939, Poznań 1972

Barbara Bojarska, Eksterminacja ludności polskiej w powiecie Chełmno nad Wisłą w 1939 roku, Przegląd Zachodni nr 3, 1965 [Link / 23.02.2021]

Barbara Bojarska, Zbrodnie niemieckie na terenie powiatu Świecie nad Wisłą, Przegląd Zachodni nr 1, 1966, S. 96 ff. [Link / 01.03.2021]

Roland Borchers, Zbrodnie nazistowskie w powiecie kościerskim jesienią 1939 roku, Acta Cassubiana 13, 153-178, 2011 [Link / 07.03.2021]

Łukasz Bors, Niemiecka działalność szpiegowsko-dywersyjna na ziemi chełmińskiej w latach 1933-1939 oraz jej wpływ na funkjonowanie grupy operacyjnej „Wschód“ w 1939 roku., in: Rocznik Grudziądzki T. 27, S. 245 ff., Grudziądz 2019 [Link KPBC]

Tomasz Sylwiusz Ceran, Im Namen des Führers… Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 roku, Bydgoszcz-Gdańsk 2014 [informacje o książce]

Tomasz Sylwiusz Ceran, Paterek 1939. Zbrodnia i pamięć / Paterek 1939. Crime and memory, Bydgoszcz – Gdańsk – Warszawa 2018 (w języku polskim i angielskim / zweisprachig Polnisch/Englisch) [informacje o książce]

Tomasz Sylwiusz Ceran, Żandarm w służbie Selbstschutzu. Otto Oberländer i zbrodnia niemiecka w Sadkach koło Nakła nad Notecią w 1939 r., in: Dzieje Najnowsze 2018 [Link / 04.03.2021]

Andrzej Czarnik, Moje powroty do przeszłości, Słupsk 2005 [informacje o książce]

Sylwia Grochowina, Wybrane problemy niemieckiego życia kulturalno-oświatowego w Grudziądzu w latach 1939-1945, in: Rocznik Grudziądzki T. 22, S. 135 ff., Grudziądz 2014 [Link KPBC]

Sylwia Grochowina, Wkroczenie Wehrmachtu do Torunia i zarząd wojskowy miasta (7 września-25 października 1939 r.), in: Rocznik Grudziądzki T. 25, S. 163 ff., Grudziądz 2017 [Link KPBC]

Anna Jagodzińska / Andrzej Rutecki / Waldemar Brenda, Niemieckie i sowieckie zbrodnie na Ziemi Działdowskiej (1939-1945), Olsztyn 2020 [Link / 01.03.2020]

Christian Jansen und Arno Weckbecker, Der „Volksdeutsche Selbstschutz“ in Polen 1939/1940, München 1992 [Link / 23.02.2021]

Włodzimierz Jastrzębski, Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939–1945, Warszawa 1974

Remigiusz Ławniczak (Delegatura IPN w Bydgoszczy), Zbrodnia pomorska 1939 na terenie powiatu chełmińskiego. Egzekucje i upamiętnienie ofiar, Toruń 2020 [Link / 23.02.2021]

Izabela Mazanowska i Tomasz Sylwiusz Ceran (red.), Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz–Gdańsk 2016 (m. in. „Mordercy czy zabójcy? Wilhelm Papke, Willi Thiess i zbrodnia w Klamrach koło Chełmna w 1939 roku“) [informacje o książce]

Dieter Schenk, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera, zbrodnie hitlerowskie w Gdańsku i Prusach Zachodnich, Gdańsk 2002 [polnische Fassung des Buchs „Hitlers Mann in Danzig. Gauleiter Forster und die NS-Verbrechen in Danzig-Westpreussen“]

Anna Soborska-Zielińska, Z dziejów gminy żydowskiej w Chełmnie (From the history of Jewish community in Chełmno), Chełmno 2007

Eugeniusz Stefaniak, Byłem oficerem politycznym LWP, Toruń 2007

Wiesław Trzeciakowski, Niemiecka polityka wysiedlania Polaków oraz osadnictwa Niemców w latach 1939-1945 w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, powiat świecki, Przegląd Zachodni nr 2, 2009, S. 158 ff [Link / 01.03.2021]

Maria Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion. Warszawa 2009 [informacje o książce]


IPN (www.zbrodniapomorska1939.pl): Śledztwo w sprawie zabójstw dokonanych jesienią 1939 roku w m. Klamry pow. Chełmno na nieustalonej liczbie ludności narodowości polskiej przez osoby idące na rękę władzy państwa niemieckiego – postanowienie o umorzeniu śledztwa z dn. 25.02.2014 r.


Archivalien

Landesarchiv Baden-Württemberg / Staatsarchiv Ludwigsburg
EL 48/2 I Bü 845
Beschuldigte: Angehörige des Freiwilligen Selbstschutzes des Kreises Kulm/Westpreußen
Tatbestand: Verdacht der Beihilfe zum Mord (NS-Gewaltverbrechen), Gewaltaktionen gegen polnische Intelligenz
Tatort: Kreis Kulm/Westpreußen
Tatzeit: Herbst 1939
Az.: StA Regensburg I 9 Js 2935, 2936, 2939, 2944/60

Landesarchiv Baden-Württemberg / Staatsarchiv Ludwigsburg
EL 48/2 I Bü 1555
Ermittlungesverfahren gegen ehemalige Angehörige des Freiwilligen Selbstschutzes des Kreises Kulm/Westpreußen
Tatbestand: Verdacht der Beihilfe zum Mord (NS-Gewaltverbrechen), Gewaltaktionen gegen die polnische Intelligenz
Tatort: Kreis Kulm/Westpreußen
Tatzeit: Herbst 1939
Ersuchende Stelle: Staatsanwaltschaft Regensburg Az. I 9 Js 2934/60, Bayerisches Landeskriminalamt München

Landesarchiv Baden-Württemberg / Staatsarchiv Ludwigsburg
EL 48/2 I Bü 2987
Beschuldigter: Kuhn, Paul (früher: Schauer, Robert)
Tatbestand: NS-Gewaltverbrechen
Tatort: Kulm/Westpreußen
Tatzeit: Herbst 1939
Ersuchende Stelle: Staatsanwaltschaft Verden Az. 10 Js 780/77, Landeskriminalpolizeiamt Niedersachsen Hannover Az. 31.4 (SK-Z) 400/77

Landesarchiv Baden-Württemberg / Staatsarchiv Ludwigsburg
EL 48/2 I Bü 1185
Ermittlungsverfahren wegen Erschießung der polnischen Intelligenz
Tatbestand: Erschießung der polnischen Intelligenz
Tatort: Kreis Schwetz/Weichsel
Tatzeit: Spätherbst 1939
Ersuchende Stelle: Zentrale Stelle Ludwigsburg Az. 3 AR-Z 315/59

Landesarchiv Baden-Württemberg / Staatsarchiv Ludwigsburg
EL 48/2 I Bü 1876
Beschuldigter: Osthof, u.a.
Dienstgrad: Selbstschutz
Tatbestand: NS-Gewaltverbrechen durch Angehörige des Selbstschutzes
Tatort: Schwetz/Weichsel
Ersuchende Stelle: Staatsanwaltschaft Homburg Az. 147 Js 30/67, der Polizeipräsident Sonderkommission 550/67

Bundesarchiv, BArch NS 34/85
SS-Personalhauptamt (SS-PHA), 1939-1945 – Korrespondenz mit dem SS-Oberabschnitt Weichsel;
Aufnahme von sieben Volksdeutschen in die SS, Apr. 1940
Aufnahme von Angehörigen des Selbstschutzes Kulm in die SS, Sept. 1939
Zum Selbstschutz Westpreußen abkommandierte SS-Führer, 1940
Stellenbesetzung und Beförderungen in den Einheiten des SS-Oberabschnitts Weichsel

Bundesarchiv, BArch R 49/1107
Landwirtschaftlicher Lehrbetrieb der Heeresfachschule für Landwirtschaft, Gut Grubno, Kreis Kulm
1940-1944

Bundesarchiv, BArch R 49/3000
Beschlagnahme- und Einziehungsverfügungen im Reichsgau Danzig-Westpreußen und Wartheland: Bd. 1
Kreise Rippin, Kulm, Strasburg